56 אנשים הוצאו ממריופול, רובם יתומים וקשישים שקרוביהם היו מעורבים בהגנה על מריופול והאזובסטאל. השותפים שלנו הצליחו להעביר אותם לקייב, משם ללבוב ברכבת ולבסוף לבולגריה באוטובוס.